Länk till startsida

Julutställning 6 dec. 2009 – 6 jan. 2010
Annica Ericson, skulptur och keramik

Född i Finspång 1955.

Annicas intresse för kermik startade under hennes gymnasietid i Ludvika på 70-talet
1976 flyttade hon till Uppsala och utbildade sig till förskollärare och där gick hon hennes första keramikcirklar.
1979 – 1980 var Annicas familjen Paradis första lärling i Paradisverkstaden på Öland. Därefter blev det Capellagården, skola för gestaltande arbete.
Annica hade keramikverkstad i Uppsala Ekebys nedlagda fabrik från 1984 till 1986.
Keramiken har fått vara hennes hobby under många år, en av Annicas stoltheter är att hon kan göra lergökar med bra ljud. Små smyckesfåglar i stengods är favoriter.
De senaste åren har hon mest drejat stora fajansfat brända till ca 1100 grader.

Annica kan inte ståta med någon längre utställningslista, det hon producerat har gått åt innan hon hunnit lägga på hög. Lions årliga utställning i Smedjebacken har hon dock haft alster med vid flera tillfällen.

 


 

Postadress: GalleriLi Skärkind G:a Bankhuset 610 21 Norsholm
Besöksadress. G:a Bankhuset, Skärkinds kyrkoplan Tel: 011-12 16 18, 0705-77 77 66
Org. nummer. 556699-3944